For The Wild

Chia sẻ
 

Manage series 84000
Thông tin tác giả For The Wild được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

For The Wild Podcast is an anthology of the Anthropocene; focused on land-based protection, co-liberation and intersectional storytelling rooted in a paradigm shift away from human supremacy, endless growth and consumerism.

267 tập