Infectious Questions : An Infectious Diseases Public Health Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 1014382
Thông tin tác giả NCCID được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
A public health podcast produced by the National Collaborating Centre for Infectious Diseases (NCCID), "Infectious Questions" connects those with infectious disease questions to those with the answers. Un balado sur la santé publique réalisé par le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) et appelé « Infections en question » fait le lien entre les balados concernant les questions sur les maladies infectieuses et ceux qui offrent des réponses à ces questions.

51 tập