The Intermittent Fasting Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 1512528
Thông tin tác giả Melanie Avalon, Gin Stephens, Melanie Avalon, and Gin Stephens được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Burn fat, gain energy, and enhance health by changing WHEN you eat, not WHAT you eat! Explore the intermittent fasting (IF) lifestyle, with Melanie Avalon (author of "What When Wine: Lose Weight And Feel Great With Paleo-Style Meals, Intermittent Fasting, And Wine") and Gin Stephens (author of "Delay, Don't Deny: Living An Intermittent Fasting Lifestyle.") Visit IFpodcast.com for more information!

238 tập