Humanitarian needs in Afghanistan, and refugee health

39:13
 
Chia sẻ
 

Manage episode 302421467 series 2663464
Thông tin tác giả The Lancet được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

What are the most pressing humanitarian needs in Afghanistan? How can the country preserve its health system? Former Afghanistan government public health director Dr. Mohammad Haqmal and Dr. Ayesha Ahmad highlight the main issues, and Prof. Muhammad Zaman discusses the changing needs of refugees worldwide as a result of the COVID-19 pandemic.
Further reading:
Urgent health and humanitarian needs of the Afghan population under the Taliban:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01963-2/fulltext

64 tập