DevOps Culture Simulation

58:13
 
Chia sẻ
 

Manage episode 253432198 series 2618472
Thông tin tác giả Julian Kea được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Interview with Dana Pylayeva
 1. Dana Pylayeva on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/danapylayeva/
 2. Dana Pylayeva on Twitter: https://twitter.com/DanaPylayeva
 3. Play4Agile: https://play4agile.wordpress.com
 4. Play4Agile North America: https://play4agilenorthamerica.com
 5. About the DevOps Culture Simulation and upcoming workshops: https://www.agileplayconsulting.com/about-devops-lego-chocolate
 6. Packing checklist: http://bit.ly/DevOpsPackingChecklist
 7. Game Flow Sheet: http://bit.ly/DevOpsGameFlow
 8. Liberating Structure User Experience Fishbowl: http://www.liberatingstructures.com/18-users-experience-fishbowl/
 9. Liberating Structure 25/10 Crowd Sourcing: http://www.liberatingstructures.com/12-2510-crowd-sourcing/
 10. Liberating Structure 1-2-4-All: http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/
 11. #TheDebriefingCube: http://TheDebriefingCube.com
 12. Video compilation of the game: https://youtu.be/IsrpLBSwues
 13. Role Cards: https://www.thegamecrafter.com/games/devops-culture-role-cards
 14. Book on the Game: https://amzn.to/2NuERO9
 15. Fear in the Workplace: https://www.thegamecrafter.com/games/fear-in-the-workplace

ID: q4Aohebx7qvzbn4Dg2p4Cg72mn6vKdiZgzrxtf87

20 tập