The LEGO® SERIOUS PLAY® Method

1:06:11
 
Chia sẻ
 

Manage episode 287417670 series 2618472
Thông tin tác giả Julian Kea được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Interview with Per Kristiansen
  1. Per Kristiansen on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/perkristiansen/
  2. Per Kristiansen on Twitter: https://twitter.com/Per_LSP
  3. Trivium P/S website: https://www.trivium.international/
  4. The Association of Master Trainers in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method: https://seriousplay.training/
  5. Per Kristiansen on Amazon: https://www.amazon.com/Per-Kristiansen/e/B00KX8M0FW
  6. Book on the method by Per Kristiansen, Robert Rasmussen "Building a Better Business Using The LEGO SERIOUS PLAY Method": https://www.amazon.com/Building-Better-Business-Serious-Method-ebook/dp/B00JUUZULA/ref=sr_1_1
  7. LEGO® SERIOUS PLAY® on the LEGO Group website: https://www.lego.com/en-us/seriousplay
  8. FAQ's from the Association of Master Trainers in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method: https://seriousplay.training/faq/
  9. LEGO® SERIOUS PLAY® Trademark Guidelines of the LEGO Group https://seriousplay.training/wp-content/uploads/2019/05/NEW_LEGO_SERIOUS_PLAY_TrademarkGuidelines.pdf
  10. The #LSPmeetup in Berlin founded 2015 by Julian Kea: http://lspmeetup.com/

22 tập