The La Jolla Cosmetic Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 2952397
Thông tin tác giả La Jolla Cosmetic Surgery Centre được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Learn from the talented plastic surgeons and medical spa providers inside La Jolla Cosmetic, the 20x winner of the Best of San Diego and global winner of the 2020 MyFaceMyBody Best Cosmetic/Plastic Surgery Practice. Hosted by the LJC Chief Community Officer Monique Ramsey and featuring LJC's plastic surgeons Dr. Johan Brahme, Dr. Lori Saltz, Dr. John Smoot, Dr. Luke Swistun, Dr. Hector Salazar, and Dr. Kiersten Riedler, along with our team of medaesthetic expert injectors and laser specialists.

55 tập