Sleep Wave - Meditations, Stories & Hypnosis

Chia sẻ
 

Manage series 2994816
Thông tin tác giả Hayden Bailey, Karissa Vacker, and Jessica Porter được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Struggle to fall asleep? Relax and fall to sleep with original sleep meditations, Bedtime stories and Sleep hypnosis. Jump into bed, press play and drift away to deep and restful sleep. Hosted by Karissa Vacker, an award-winning voice and meditation guide, and Jessica Porter, a hypnotherapist of 22 years bringing you two original episodes per week. Sleep Wave has been designed with love, to help you relax and fall asleep quickly and peacefully each night, so you can wake up happy.

106 tập