Complete Human Performance Radio explicit

Chia sẻ
 

Manage series 84249
Thông tin tác giả Anthony D'Orazio and Complete Human Performance: The Leader in Multisport Coaching được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
You'll get in-depth interviews with the best researchers, athletes and coaches on how to optimize athletic performance from every angle. Hosted by Complete Human Performance coaches and featuring interviews with our athletes, you'll get an unprecedented look at the best diet, training and mental techniques to take your performance to the next level.

152 tập